ÁSZF-ek

1. rész  -  Síiskola

A  -  Snow Sigi - A síiskola ajánlata
Az ajánlat 2 és 4 évközötti gyermekeknek szól. Ez a korcsoport még nem jelentkezhet csoportos sítanfolyamokra,mivel a gyermekek kondíciója többnyire nem elegendő az egész napostanfolyamhoz, kezdők számára pedig nincs félnapos tanfolyam.Egy "Snow Sigi órán" a síoktató egy,[1] legfeljebb két gyermekkelfoglalkozik, és igyekszik a síelést játékos formában megtanítani nekik.
A felszerelés azokon a napokon, amikor legalábbegy Snow Sigi órát foglalnak és vesznek igénybe, ingyenes. Minden egyéb napon a felszerelés a 12 éves korigérvényes gyerekáron fizetendő.

B  -  Igénybe nem vett óra visszatérítése
Törvényileg nem vagyunk kötelesek a kötelező érvénnyellefoglalt és kifizetett, azonban igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékét készpénzbenvisszatéríteni. A mi mérlegelési körünkbe tartozik,[1]hogy visszatérítjük-e, ésha igen, milyen esetekben és mekkora összegben térítjük vissza a fenti szolgáltatásokellenértékét készpénzben vagy utalvány formájában.

C  -  Magánórák lemondási díja
Privatunterricht muss speziellin der Nebensaison, sprich außerhalb der Schulferienzeiten,[4]mindestens 3 Tage vor gewünschtemUnterricht per Mail gebucht werden. A foglalásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a tanuló, ill. törvényesképviselője neve

- a tanuló, ill. törvényesképviselője levelezési címe

- anagykorú tanuló, ill. kiskorú tanulók esetében törvényes képviselőjük telefonszáma.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a tanuló részérőltörténő lemondás esetén 15,00 €összegű lemondási díjat számítsunk fel. 
Amennyiben a lemondásra az óra megkezdése előttlegalább 22 órával korábban kerül sor, a lemondási díjat elengedjük.

D  -  A résztvevők minimális száma
A tanfolyami csoportnak a megadott áron való indításához legalább 4 azonos tudásszintűszemély részvétele szükséges. Amennyiben a résztvevők száma nem éri el ezt aminimális létszámot, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a tanfolyam résztvevőivel,ill. azok törvények képviselőivel való egyeztetést követően a tanfolyam időtartamát lerövidítsük,vagy pedig felárat számítsunk fel.
A résztvevőknek bármikorlehetőségük van magánórára váltani.2. rész  -  Kölcsönzés

A  -  A kölcsönvevő cselekvőképessége
Síléc, sícipő, snowboard stb. kikölcsönzésénekfeltétele a kölcsönvevő betöltött 14. életéve – vagyis már megünnepelte a 14. születésnapját.

B  - A kölcsönvevő személyazonossága
A kölcsönvevő személyazonosságát fényképes igazolvánnyalkell igazolni, ellenkező esetben kauciót kell letenni, vagy nem kerül sor a kölcsönzésre.

C  -  Életkor meghatározása gyerekek és fiatalok esetében
A 12. életévig érvényes gyereksí árak a gyermek2 éves korától a 13. születésnapjáig terjedő időszakra vonatkoznak. A 17 éves korig megjelölt árak a gyermek 13. és18. születésnapja között érvényesek. Vagyis a 18. életévüket betöltött gyerekek márfelnőttnek számítanak.

D  -  Sílécekre vonatkozó különleges kívánságokgyermekek és fiatalok esetében
Amennyiben a gyermek vagy a 18. életévét még benem töltött fiatal TOP- vagy VIP-kategóriás sílécet választ, akkor nem agyerek- vagy ifjúsági árat, hanem az adott kategória árát kell megfizetni.


E  -  Felszerelések árai
Síléc, síbakancs és bukósisak egyidejű, legalábbhárom napos kikölcsönzése esetén a 18. életévüket be nem töltött gyermekek részérea bukósisak ingyenes. Amennyiben a bukósisakot először ingyen bocsátottákrendelkezésre, mert három napnál hosszabb kölcsönzési időt jelöltek meg ésfizettek ki, később azonbanhárom napnál rövidebb lett, a különbözetetpedig visszakérték, akkora bukósisak felszámításra kerül.

F  -  Dupla ajánlat gyerekeknek
Ez az ajánlat a 18. életévüket még be nem töltöttgyerekekre vonatkozik, vagyis a 18. születésnapjukig.
Síléc és sícipő, valamint snowboard és cipőegyidejű kikölcsönzése esetén – bármilyen okból is történjen – a másodikfelszerelésre 50% kedvezmény jár.
Snowboard és alpesi sí felszerelés közötti váltásesetén a snowboard cipő a kölcsönzés időtartamára kerül elszámolásra, a sícipőpedig teljes egészében hozzáadódik. A snowboard cipő, ill. a sícipő esetében nincslehetőség hosszabbításra vagy a kölcsönzési időszak beszámítására. Ilyen csere csak egy alkalommal vehető igénybe. Másodszorra a felszerelés teljes egészében kiszámlázásrakerül.

G  -  Igénybe nem vett szolgáltatások visszatérítése
Törvényileg nem vagyunk kötelesek a kötelező érvénnyellefoglalt és kifizetett, azonban igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékét készpénzbenvisszatéríteni. A mi mérlegelési körünkbe tartozik,[1]hogy visszatérítjük-e, ésha igen, milyen esetekben és mekkora összegben térítjük vissza a fenti szolgáltatásokellenértékét készpénzben vagy utalvány formájában.Amennyiben a kölcsönvevő orvosi igazolást nyújtbe, ami igazolja, hogy a kifizetett szolgáltatást (felszerelés kölcsönzése) nemtudja tovább igénybe venni, akkor az orvosiigazolás és a visszaadás időpontja közötti időszakra járó különbözetet készpénzbenvisszatérítjük.
Arra az esetre, ha a kikölcsönzött felszerelésta kölcsönvevő rövid idő elteltével – bármilyen okból – visszaadja, akkor erre abármilyen rövid kölcsönzési időszakra „a mindenkori kölcsönzési kategória félnapos”díjának megfelelő minimáldíjat számlázunk ki, ill. tartunk vissza.

H  -  A kölcsönzött felszerelés visszaadása
A félnapos díj 9:00 és 13:00 óra vagy 12:00 óra észárás között érvényes.
Az egynapos díj az adott napon zárásig érvényes.
A felszerelést legkésőbb zárás előtt 10 perccelvissza kell hozni, ellenkező esetben 10,00 € kezelési díjat számíthatunk fel.3. rész   -   Sonn'Alm

Apartman  -  Foglalás
Az apartman foglalható 

A. e-mailen:brunner@ski-lachtal.at vagy 

B. awww.booking.com oldalon.

A. 
E-mailen történő foglalás esetében először ellenőrizze,hogy van-e szabad szoba. Ezt megteheti a honlapon vagy érdeklődhettelefonon Fritz H. asszonynál: +43 664 5443388. Az e-mailben adja meg a foglalást végző személyvezeték- és keresztnevét, születési idejét, e-mail címét és levelezési címét,valamint a szállást igénybe venni kívánó összes vendég vezeték- és keresztnevét,valamint születési dátumát.
B.
A www.booking.com honlapon való foglalás eseténküldjön a foglalás után egy e-mailt a brunner@ski-lachtal.at címre a következőadatokkal: a szállást igénybe venni kívánóösszes vendég vezeték- és keresztneve, születési dátuma, valamint a foglalástintéző személy levelezési címe és e-mail címe.

Apartman  -  Előleg
A személyes adatok elküldését követően egyfoglalási visszaigazolás érkezik a Sonn'Alm Lachtal részéről. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a foglalási összeg kb. 30%-ának megfelelő előlegetkérjünk be a foglalás visszaigazolását követő 14 napon belül. Lemondás esetén az előleget azonnal visszafizetjük.

Apartman  -  Lemondási feltételek

Az érkezés időpontja előtt legalább 30 nappal közölt[1]lemondás vagy módosítás [1]díjmentes. Az érkezés időpontja előtt legalább 14 nappal közöltlemondás vagy módosítás esetén az első éjszaka árának 50%-át*) számítjuk fel. Határidőn túli lemondás és módosítás, valamintmeg nem érkezés esetén ateljes foglalási ár 100%-át*) számítjuk fel.
*)plusz 10,-- € kezelési díj

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet